An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?