An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru,