An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.