An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,