An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.