Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,