Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

dan atap yang ditinggikan (langit),