Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang lalim ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.