Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.