Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.