Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 40

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?