Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 39

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?