Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 36

Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).