Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?