Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

Ataukah mereka mengatakan: 'Dia (Muhammad) membuat-buatnya'. Sebenarnya mereka tidak beriman.