Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Bahkan mereka mengatakan: 'Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya'.