Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.