Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.