Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.