Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

dan Kitab yang ditulis,