Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

(Dikatakan kepada mereka): 'Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya'.