Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,