Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,