Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 60

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.