Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.