Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.