Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 48

Dan bumi itu Kami hamparkan; maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).