Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 45

Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,