Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Dan juga pada (kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,