Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 37

Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.