Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.