Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Mereka berkata: 'Demikianlah Tuhanmu memfirmankan'. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.