Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: 'Silakan kamu makan'.