Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: 'Salaaman', Ibrahim menjawab: 'Salaamun' (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal.