Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam;