Qaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata,