Qaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

Yang menyertai dia berkata (pula): 'Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh'.