Qaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

Dan yang menyertai dia berkata: 'Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku'.