Qaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.