Qaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya,