An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 98

kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita atau pun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah),