An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 93

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.