An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 82

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an? Kalau kiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.