An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.