An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.