An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 50

Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).