An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 45

Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).