An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.