An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 174

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Qur'an).