An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 169

kecuali jalan ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.